"W biznesie nie otrzymujesz tego na co zasługujesz tylko to co wynegocjujesz"


Chester L. Karrass
Perswazja to sztuka przekonywania drugiego człowieka do własnych racji. W działaniach perswazyjnych wykorzystuje się różnorodne taktyki aby nakłonić odbiorcę do uległości. Można odwoływać się do jego zdrowego rozsądku, sumienia, wartości. Można wywrzeć na niego wpływ, obiecując mu korzyści w przyszłości, ale można też szybko dostać się do jego mózgu i korzystając z odkryć neurolingwistyki wymodelować w jego mózgu określone postawy.

Najprostszy przykład komunikatu perswazyjnego to: Pomyśl o władzy jaką daje wiedza!

Negocjacje to rodzaj perswazji. Najczęściej sięgamy po negocjacje wtedy, kiedy widzimy, że nasz partner jest skłonny postąpić zgodnie z naszymi dyrektywami ale oczekuje jakiegoś ustępstwa z naszej strony na jego rzecz. Takim ustępstwem może być np. chęć otrzymania od nas wynagrodzenia lub innej dowolnej korzyści. Najprościej rzecz ujmując - negocjacje to gra oparta o zasadę COŚ za COŚ

Jak zatem skutecznym musi być negocjator/handlowiec/kupiec, który biegle posługuje się perswazją, jako metodą nakłaniania ludzi do tego aby postępowali oni zgodnie z jego wytycznymi, a do tego potrafi świetnie rozgrywać negocjacje, oparte na zasadzie coś za coś, powodując tym samym, że jest w stanie ugrać więcej, samemu oddając zdecydowanie mniej?


Zastanawiasz się czy jestem skuteczny? Tu masz odpowiedź!