Referencje

Pracuję bezpośrednio dla swoich klientów (B2B) oraz dla kilku firm szkoleniowych, które są adresatami listów referencyjnych wystawionych w związku z prowadzonymi przeze mnie szkoleniami. Wystawione referencje pisemne z łatwością znajdziesz w Internecie.

Poniżej przedstawiam moje ostatnie doświadczenie w zakresie prowadzenia trudnych negocjacji dla klientów:

Prowadziłem negocjacje w imieniu prezesa spółdzielni z członkami, gdzie moje zadanie polegało na przekonaniu 40 członków do dania mandatu zaufania dla obecnego prezesa

Prowadziłem negocjacje z grupą 150 osób, które były niechętne działalności firmy na swoim terenie

Prowadziłem negocjacje w imieniu zarządu ze związkami zawodowymi, które sabotowały strajkiem włoskim konieczność pracy w weekendy

Prowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi służby zdrowia

Prowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w spółce skarbu państwa, gdzie związki zawodowe nie zgadzały się z polityką zarządu, którą uważały za zbyt opresyjną względem załogi

Prowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w firmie prywatnej, gdzie związki zawodowe domagały się podwyżek płac i groziły akcją protestacyjną

Wielokrotnie byłem wynajmowany wyłącznie do konsultacji dla zarządów firm, gdzie istniała obawa, że związki zawodowe przygotowują się do działań, które przez zarządy tych firm postrzegane są jako niebezpieczne

Nigdy po moich konsultacjach związki zawodowe nie podejmowały jakichkolwiek akcji, których to zarządy się obawiały. Wszystkie powyższe negocjacje zawsze kończyły się zgodnie z przyjętymi celami

Jestem współautorem przygotowanej strategii oraz prowadzonych negocjacji ze związkami zawodowymi, dzięki czemu zaoszczędzono 5.000.000 PLN w rocznym budżecie spółki

Doradzałem zarządowi spółki skarbu państwa, jak prowadzić komunikację ze związkami zawodowymi oraz załogą w świetle wprowadzanych zmian

Byłem konsultantem dla 50 prezesów spółek Skarbu Państwa

Komentowałem w prasie negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a rządem, gdzie przedstawiałem strategie prowadzenia negocjacji i ich konsekwencje

Byłem wynajęty przez Zarząd Instytucji Samorządu Wojewódzkiego do konsultacji w celu zażegnania rozdmuchanego konfliktu pracowniczego, który dysfunkcjonował działanie Instytucji

Wielokrotnie przygotowywałem strategie oraz zespoły negocjacyjne do wielomilowych negocjacji w konflikcie interesów w branży budowlanej, farmaceutycznej, czy energetycznej

Największa transakcja, przy której brałem udział przekraczała 1.400.000.000 PLN

Jedno z moich ostatnich szkoleń w branży budowlanej przyniosło klientowi 4.000.000 PLN przychodu ekstra

W 2021 roku przygotowałem dla trzech klientów strategie negocjacyjne do prowadzenia rozmów łącznie z 19 związkami zawodowymi, gdzie jedna ze strategii pozwoliła zaoszczędzić 8.000.000 PLN.

Zastanawiasz się czy jestem skuteczny?
Tu masz podpowiedź