• Trudne negocjacje
 • Kryzysy i konflikty
 • Wiarygodność komunikacji

Coaching w biznesie nie może polegać na ciągłym wałkowaniu tych samych problemów. Od tego są psychiatrzy. Coaching w realiach biznesu musi dawać do myślenia, inspirować do ciągłego rozwoju i pracy nad sobą.

Tomasz Piotr Sidewicz

Referencje

Pracuję bezpośrednio dla swoich klientów (B2B) oraz dla kilku firm szkoleniowych, które są adresatami listów referencyjnych wystawionych w związku z prowadzonymi przeze mnie szkoleniami. Wystawione referencje pisemne z łatwością znajdziesz w Internecie.

Poniżej przedstawiam moje ostatnie doświadczenie w zakresie prowadzenia trudnych negocjacji dla klientów:

 • W 2022 przygotowałem strategię oraz wzmocniłem 6 zespołów negocjacyjnych (5 autonomicznych fabryk) do negocjacji z 7 związkami zawodowymi, gdzie wszystkie zespoły osiągnęły porozumienie przed planowanym czasem.
 • W 2022 byłem mocno zaangażowany w prowadzenie negocjacji pomiędzy Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, gdzie konflikt interesów mógł doprowadzić do paraliżu transportu lotniczego generującego setki milionów strat miesięcznie.

 

 • W 2021 roku przygotowywałem strategie negocjacyjne do prowadzenia trudnych negocjacji z 15 organizacjami związkowymi, gdzie przeprowadziłem dokładną analizę lingwistyczną komunikacji pomiędzy działami HR a organizacjami związkowymi.
 • W 2021 przygotowałem strategię negocjacyjną oraz zespół negocjatorek do negocjacji z organizacjami związkowymi, w wyniku czego udało się klientowi zaoszczędzić 8.000.000 PLN.
 • W 2016 byłem współautorem przygotowanej strategii oraz prowadzonych negocjacji ze związkami zawodowymi, dzięki czemu zaoszczędzono 5.000.000 PLN w rocznym budżecie spółki.
 • W 2021 wdrożenie wiedzy ze szkolenia sprzedażowego w branży budowlanej przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o 4.000.000 PLN.
 • Największa transakcja, przy której brałem udział przekraczała 1.400.000.000 PLN.
 • Przeprowadziłem negocjacje w imieniu prezesa spółdzielni z członkami, gdzie moje zadanie polegało na przekonaniu 40 członków do dania mandatu zaufania dla obecnego prezesa.
 • Przeprowadziłem negocjacje z mieszkańcami miejscowości turystycznej, którzy byli wrogo nastawieni do biznesowej działalności firmy na swoim terenie, ale zmienili zdanie.
 • Prowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi służby zdrowia.
 • Przeprowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w spółce skarbu państwa, gdzie związki zawodowe nie zgadzały się z polityką zarządu, którą uważały za zbyt opresyjną.
 • Przeprowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w firmie prywatnej, gdzie związki zawodowe domagały się podwyżek płac i groziły akcją protestacyjną.
 • Wielokrotnie byłem wynajmowany wyłącznie do konsultacji dla zarządów firm, gdzie istniała obawa, że związki zawodowe przygotowują się do działań, które przez zarządy tych firm postrzegane są jako niebezpieczne.
 • Byłem konsultantem dla 50 prezesów spółek Skarbu Państwa i doradziłem jak prowadzić komunikację do związków zawodowych oraz załogi w świetle wprowadzanych zmian.
 • Nigdy po moich konsultacjach z zarządami firm związki zawodowe nie podejmowały jakichkolwiek akcji, których to zarządy się obawiały. Wszystkie powyższe negocjacje zawsze kończyły się zgodnie z przyjętymi celami.