• Trudne negocjacje
 • Kryzysy i konflikty
 • Wiarygodność komunikacji

Skuteczność w negocjacjach sprowadza się do otrzymywania od innych tego, czego się chce, oferując w zamian to, czego potrzebują inni. Nie jest to kwestia technik, manipulacji, czy wpływu.

Tomasz Piotr Sidewicz

Referencje

Pracuję bezpośrednio dla swoich klientów (B2B) oraz dla kilku firm szkoleniowych, które są adresatami listów referencyjnych wystawionych w związku z prowadzonymi przeze mnie szkoleniami. Wystawione referencje pisemne z łatwością znajdziesz w Internecie.

Poniżej przedstawiam moje ostatnie doświadczenie w zakresie prowadzenia trudnych negocjacji dla klientów:

 • W 2022 przygotowałem strategię oraz wzmocniłem 6 zespołów negocjacyjnych (5 autonomicznych fabryk) do negocjacji z 7 związkami zawodowymi, gdzie wszystkie zespoły osiągnęły porozumienie przed planowanym czasem.
 • W 2022 byłem mocno zaangażowany w prowadzenie negocjacji pomiędzy Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, gdzie konflikt interesów mógł doprowadzić do paraliżu transportu lotniczego generującego setki milionów strat miesięcznie.

 

 • W 2021 roku przygotowywałem strategie negocjacyjne do prowadzenia trudnych negocjacji z 15 organizacjami związkowymi, gdzie przeprowadziłem dokładną analizę lingwistyczną komunikacji pomiędzy działami HR a organizacjami związkowymi.
 • W 2021 przygotowałem strategię negocjacyjną oraz zespół negocjatorek do negocjacji z organizacjami związkowymi, w wyniku czego udało się klientowi zaoszczędzić 8.000.000 PLN.
 • W 2016 byłem współautorem przygotowanej strategii oraz prowadzonych negocjacji ze związkami zawodowymi, dzięki czemu zaoszczędzono 5.000.000 PLN w rocznym budżecie spółki.
 • W 2021 wdrożenie wiedzy ze szkolenia sprzedażowego w branży budowlanej przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o 4.000.000 PLN.
 • Największa transakcja, przy której brałem udział przekraczała 1.400.000.000 PLN.
 • Przeprowadziłem negocjacje w imieniu prezesa spółdzielni z członkami, gdzie moje zadanie polegało na przekonaniu 40 członków do dania mandatu zaufania dla obecnego prezesa.
 • Przeprowadziłem negocjacje z mieszkańcami miejscowości turystycznej, którzy byli wrogo nastawieni do biznesowej działalności firmy na swoim terenie, ale zmienili zdanie.
 • Prowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi służby zdrowia.
 • Przeprowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w spółce skarbu państwa, gdzie związki zawodowe nie zgadzały się z polityką zarządu, którą uważały za zbyt opresyjną.
 • Przeprowadziłem negocjacje ze związkami zawodowymi w firmie prywatnej, gdzie związki zawodowe domagały się podwyżek płac i groziły akcją protestacyjną.
 • Wielokrotnie byłem wynajmowany wyłącznie do konsultacji dla zarządów firm, gdzie istniała obawa, że związki zawodowe przygotowują się do działań, które przez zarządy tych firm postrzegane są jako niebezpieczne.
 • Byłem konsultantem dla 50 prezesów spółek Skarbu Państwa i doradziłem jak prowadzić komunikację do związków zawodowych oraz załogi w świetle wprowadzanych zmian.
 • Nigdy po moich konsultacjach z zarządami firm związki zawodowe nie podejmowały jakichkolwiek akcji, których to zarządy się obawiały. Wszystkie powyższe negocjacje zawsze kończyły się zgodnie z przyjętymi celami.