• Trudne negocjacje
  • Kryzysy i konflikty
  • Wiarygodność komunikacji

Etykieta w biznesie nie służy temu, żeby atmosfera była przyjemna. Etykietę wymyślono po to, żeby wpływać na innych bez konieczności okazywania im negatywnych emocji.

Tomasz Piotr Sidewicz

Konferencja The Deal 2024

Studenckie Koło Naukowe Negocjator działające przy Szkole Głównej Handlowej zaprosiło mnie do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest inspiracja i nauka sztuki negocjacji w biznesie i życiu prywatnym.

Moje wystąpienie będzie o tym, jak zachowanie zdradza każdego negocjatora. Innymi słowy pokażę, jak wykorzystać wiedzę z zakresu profilowania behawioralnego w trakcie negocjacji.