• Trudne negocjacje
  • Kryzysy i konflikty
  • Wiarygodność komunikacji

Żeby otworzyć oczy na swoje umiejętności nie potrzebujesz długich lekcji. Wystarczy jedna, bardzo krótka.

Tomasz Piotr Sidewicz

Nowy charakter bloga WtW (TV)

Perswazja, manipulacja czy wpływ?