• Trudne negocjacje
  • Kryzysy i konflikty
  • Wiarygodność komunikacji

Najprostszą formą wpływu jest szantaż emocjonalny.

Tomasz Piotr Sidewicz